Dorpsraad Nieuw Bergen

Dorpsraad Nieuw Bergen

Na een jaar van voorbereiding is op dinsdag 12 januari de dorpsraad Nieuw Bergen officieel van start gegaan.
De groep die zich vanuit een gezonde dorpsbelangstelling ontwikkeld heeft tot een officiële dorpsraad bestaat inmiddels uit 17 personen met een diversiteit aan achtergronden. Middels werkgroepen zullen de belangen van de inwoners van Nieuw Bergen op verschillende terreinen behartigd worden.

Visie Dorpsraad Nieuw Bergen.
Dorpsraad Nieuw Bergen wil de bewoners zodanig bij het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Nieuw Bergen betrekken, dat alle inwoners ongeacht leeftijd en situatie binnen hun wensen en mogelijkheden op basis van gelijkwaardigheid hieraan kunnen deelnemen.
Missie Dorpsraad Nieuw Bergen.
Dorpsraad Nieuw Bergen wil dit bereiken door het opereren als platform, bemiddelaar en initiator,
om zo de inwoners van Nieuw Bergen te vertegenwoordigen. Een van de uitgangspunten van de nieuwe dorpsraad is het vaste gegeven dat de inwoners van Nieuw Bergen in feite naast, en samen met de maatschappelijke en dorps ontwikkelingen, de agenda bepalen. De raad werkt onafhankelijk en staat open voor ieder individu en iedere groepering. De dorpsraad zal regelmatig in het dorpsblad verslag doen van zaken waar men mee bezig is. De diverse werkgroepen zijn vastgesteld n.a.v. de enquete die de werkgroep medio mei 2015 rond heeft laten gaan. Deze werkterreinen kunnen zich in de loop van het jaar uitgebreiden met onderwerpen die actueel zijn of gaan worden. Contact opnemen met de dorpsraad kan eenvoudig via het onderstaand mailadres of met een van de bestuursleden of leden van een werkgroep.

Liever samen een brug gebouwd hebben die net iets te lang is
dan alleen een brug gebouwd hebben waarmee je de overkant niet bereikt.

 

Dorpsraad Nieuw Bergen.
Secretariaat Fiona Cornelissen
George Breitner straat 20
5854 EE Nieuw Bergen
secretariaat@dorpsraadnieuwbergen.nl
www.dorpsraadnieuwbergen.nl

Aandacht voor uw bedrijf

 

Galerie Pictura

Kunstgalerie Pictura - Aijen

 

maasduinenlogo

Maasduinen Kalender

Administratiekantoor Cijferland