Dorpsraad Wellerlooi

Dorpsraad Wellerlooi

De dorpsraad van Wellerlooi wordt gevormd door de Stichting Dorpsraad “Infoclub de Loi”.
De Infoclub is al sinds 1989 actief maar is op 24 februari 1993 bij notariële acte opgericht.

De doelstelling van de stichting is: Het beschermen en bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Wellerlooi en
het bevorderen van het welzijn van de bewoners daarvan, e.e.a. in de ruimste zin des woords.

In de praktijk komt het erop neer dat de Dorpsraad het aanspreekpunt is voor het bestuur van het dorp Wellerlooi.
De raad wordt meestal als eerste door de gemeente ingelicht als er belangrijke, gemeentelijke beslissingen moeten worden genomen die van toepassing zijn op Wellerlooi. Dit kan van alles zijn: van het aandragen van straatnamen voor de nieuwe Wellerlooise straten nabij de Vinkenkamp tot en met het beslissen over de aanleg van verkeersdrempels. De Dorpsraad heeft een behoorlijke bestuurlijke invloed, mede ook omdat zij als adviesorgaan voor de gemeente Bergen dienst doet.

Secretariaat Infoclub De Loi
Kruisstraat 33
5856 AD Wellerlooi
06 30 52 16 91

marc@markerontwerp.nl

Aandacht voor uw bedrijf

 

Galerie Pictura

Kunstgalerie Pictura - Aijen

 

maasduinenlogo

Maasduinen Kalender

Administratiekantoor Cijferland